Kalusto:

  • KN1000 JP Special kairauskone: paino, täry, heijari luotettavaan paalupituuden määritykseen sekä siipi- ja puristinkairaus tiedonkeruun tallennuksilla.
  • Sondi 1000 paino- ja tärykairauskone.
  • Tamo 500 taso laser, etäisyydenmittaus ja pohjaveden tutkimus- ja pumppauslaitteisto.
Kairaukset suoritetaan KN 1000 JP Special kairausvaunulla. SFS-EN ISO 22475 specfikaatiolla, pätevöitymisen osoittaneen käyttäjän toimesta.